07-06-2019 15:26

До уваги абонентів КП "Стрийводоканал"


 
          У зв»язку з набранням чинності 19.05.2017 р. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення затверджених Постановою НКРЕКП від 22.03.2017 №307 , господарська діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення Комунального підприємства «Стрийводоканал», в тому числі, в частині встановлення тарифів, не підпадає під державне регулювання НКРЕКП.  
            Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та забезпечення беззбиткової діяльності підприємства, якісного надання послуг споживачам, своєчасного розрахунку за енергоносії. КП «Стрийводоканал» інформує про необхідність приведення діючих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у відповідність до вимог  Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
          Основні фактори, які вплинули на ріст тарифів  на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення:
            Із набуттям  чинності Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік» збільшився розмір мінімальної заробітної плати, а саме з 1 січня 2019 року  4173 грн., та прожитковий мінімум для працездатних осіб, який впливає для розрахунку заробітної плати в тарифі   з 1 січня 2019 року – 1 921 грн. У діючих тарифах на послуги з централізованого водопостачання  та водовідведення враховано  мінімальний розмір заробітної плати 1450 грн.
           Згідно зі змінами та доповненнями до Галузевої угоди, Територіальною угодою між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівським обласним об»єднанням організацій роботодавців та профспілковими об»єднаннями Львівської області на 2018-2020 роки зросли коефіцієнти співвідношень розмірів місячних посадових  окладів керівників, професіоналів, фахівців, тарифних ставок робітників до мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду основного виробництва, що  призвело до зростання фонду оплати праці на підприємстві.
            Крім того з моменту впровадження діючих тарифів на водопостачання та водовідведення неодноразово зросли ціни та тарифи:
-          за 1 кВт електроенергії – в діючому тарифі-1.8605 грн. до  2,39102 грн.,
-          дизпаливо – із 16.91 грн. в діючому тарифі до 24,58 грн.,
-          газ стиснутий – із 11,35 грн. до 12,80 грн.,
-          бензин А 92 із 18,58 грн. в діючому тарифі 24,58 грн.,
-          бензин А 95 із 18,58 грн. в діючому тарифі до 25,41 грн.,
       а також значно зросли відсоткові ставки на податки в діючому тарифі  по водопостачанню із 494,5 тис. грн. до 759,19 тис. грн. по водовідведенню із 265,2 тис. грн. до 443,5 тис. грн.
 
 
 
 
 

№з/п  Статті витрат
Населення
Тариф, що скасовується Проект тарифу % росту
1.Заробітна плата (прожитк. мінімум грн.) 1450,00 1921,00 32
2.Електроенергія
(без ПДВ за 1кВт /г)
1,86050 2,39102 28,5
3. Паливо- мастильні матеріали ( тис. грн.) 719,9 865,5 12,0
 
 

Розрахунок економічно обгрунтованих планових витрат на послуги
 
з  централізоване водопостачання та водовідведення  на 2019 рік  по КП "Стрийводоканал  
        (без ПДВ)  
№ з/п Показник Водопостачання Водовідведення  
 
усього грн/ куб.м усього грн/ куб.м  
тис.грн тис.грн  
А Б 5 6 7 8  
1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі 19348,3 11,83 12739,1 8,17  
1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 8438,5 5,16 1341,7 0,86  
1.1.1 послуги сторонніх підприємств з очистки стоків 0,00 0,00 0,0 0  
1.1.2 електроенергія 8090,5 4,95 1246,4 0,80  
1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 348,0 0,21 95,3 0,06  
1.2 прямі витрати на оплату праці 3353,6 2,05 4944,2 3,17  
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 1936,5 1,18 1603,7 1,03  
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 737,8 0,45 1087,7 0,70  
1.3.2 амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням послуги 682,0 0,42 512,4 0,33  
1.3.3 інші прямі витрати 516,70 0,32 3,6 0  
1.4 загальновиробничі витрати 5619,7 3,43 4849,5 3,11  
2 Адміністративні витрати 3404,2 2,08 2053,8 1,32  
3 Витрати на збут 2347,2 1,44 1554,9 0,99  
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,0 0  
5 Фінансові витрати   0,00 0,0 0  
6 Усього витрат повної собівартості 25099,7 15,35 16347,8 10,48  
7 Плановий прибуток 0,00 0,00 0,0 0  
7.1 податок на прибуток   0,00 0,0 0  
7.2 чистий прибуток, у тому числі:   0,00 0,0 0,00  
7.2.1 дивіденди 0,00 0,00 0,0 0  
7.2.2 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,0 0  
7.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)   0,00 0,0 0,00  
7.2.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 0,0 0  
8 Вартість водопостачання, водовідведення споживачам за відповідними тарифами 25099,7 15,35 16347,8 10,48  
9 Обсяг водопостачання, водовідведення споживачам, усього, у тому числі на потреби (тис.куб.м): 1635,00 х 1560,0 х  
9.1 населення 1450,0 х 1275,0 х  
9.2 бюджетних установ 70,0 х 85,0 х  
9.3 інших споживачів 115,00 х 200,0 х  
9.4 інших водопровідно-каналізаційних господарств 0,0 х 0,0 х  
10 Середньозважений тариф х 15,35 х 10,48  
 
Рівень зростання проектованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до діючих
 

№ з/п
Категорія споживачів Тариф за 1м3 з ПДВ
Тариф що скасовується Проект тарифу
 
1 Населення з (використанням внутрішньо будинкових систем)
Водопостачання
Водовідведення
 
 
10,85
6,28
 
 
18,42
12,58
2 Населення, бюджетні установи, Інші споживачі(централізоване водопостачання та водовідведення)
Водопостачання
Водовідведення
 
 
 
10,42
6,02
 
 
 
18,42
12,58
 
 
 
 
 
 
Пропозиції та зауваження, щодо зміни тарифів просимо надавати протягом 14 днів з дня опублікування у газеті «Гомін волі» повідомлення споживачів у відділ житлово-комунального господарства Стрийської міської ради  тел. 7-13-81 та в КП «Стрийводоканал» тел. 7-15-01, електронна адреса kpsvk@ukr.net.До новин