20-09-2019 14:15

УВАГА!!!


 
         Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та забезпечення беззбиткової діяльності підприємства, якісного надання послуг споживачам, своєчасного розрахунку за енергоносії. КП «Стрийводоканал» інформує про необхідність приведення діючих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у відповідність до вимог  Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
          На зміну тарифів для КП «Стрийводоканал» вплинули у першу чергу такі чинники:
          Обсяги реалізації  в порівняні до діючого тарифу збільшились  в зв»язку із  збільшенням абонентів.
         Із набуттям  чинності Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік» збільшився розмір мінімальної заробітної плати, а саме з 1 січня 2019 року  4 173 грн., та прожитковий мінімум для працездатних осіб, який впливає для розрахунку заробітної плати в тарифі   з 1 січня 2019 року – 1 921 грн., з 1 липня – 2 007 грн., що в свою чергу призводить до зміни складової витрат по заробітній платі та єдиному соціальному внеску, які впливають на собівартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.
         Крім того з моменту впровадження діючих тарифів на водопостачання та водовідведення неодноразово зросли ціни та тарифи:
-         за 1 кВт електроенергії – в діючому тарифі-1.8605 грн. до  2,7747 грн.
-         дизпаливо – із 16.91 грн. в діючому тарифі до 24,58 грн.
-         газ стиснутий – із 11,35 грн. до 12,80 грн.
-         бензин А 92 із 18,58 грн. в діючому тарифі 24,58 грн.
-         бензин А 95 із 18,58 грн. в діючому тарифі до 25,41 грн.,
а також значно зросли відсоткові ставки на податки, які впливають на розрахунок  податку, в діючому тарифі  по водопостачанню із 494,5 тис. грн. до 742,9 тис. грн. по водовідведенню із 265,2 тис. грн. до 422,7 тис. грн.
 
         

№з/п  Статті витрат
Населення
Тариф, що скасовується Проект тарифу % росту
1.Заробітна плата (прожитк. мінімум грн.) 1450,00 2007,00 38,4
2.Електроенергія
(без ПДВ за 1кВт /г)
1,86050 2,7747 49,1
3. Паливо- мастильні матеріали ( тис. грн.) 719,9 865,5 20,2
 
 
 

 
Розрахунок економічно обгрунтованих планових витрат на послуги
 
з  централізоване водопостачання та водовідведення  на 2019 рік  по КП "Стрийводоканал  
        (без ПДВ)  
№ з/п Показник Водопостачання Водовідведення  
 
усього грн/ куб.м усього грн/ куб.м  
тис.грн тис.грн  
А Б 5 6 7 8  
1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі 21193,6 12,96 13438,6 8,62  
1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 9885,9 6,05 1557,3 1,00  
1.1.1 послуги сторонніх підприємств з очистки стоків 0,00 0,00 0,0 0  
1.1.2 електроенергія 9544,1 5,84 1468,9 0,94  
1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 341,8 0,21 88,4 0,06  
1.2 прямі витрати на оплату праці 3503,7 2,14 5165,4 3,31  
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 1969,5 1,20 1652,4 1,06  
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 770,8 0,47 1136,4 0,73  
1.3.2 амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням послуги 682,0 0,42 512,4 0,33  
1.3.3 інші прямі витрати 516,70 0,32 3,6 0  
1.4 загальновиробничі витрати 5834,5 3,57 5063,5 3,25  
2 Адміністративні витрати 3462,7 2,12 2092,2 1,34  
3 Витрати на збут 962,3 0,59 636,4 0,41  
4 Інші операційні витрати 37,3 0,02 24,0 0,02  
5 Фінансові витрати   0,00 0,0 0  
6 Усього витрат повної собівартості 25655,8 15,69 16191,2 10,38  
7 Плановий прибуток 0,00 0,00 0,0 0  
7.1 податок на прибуток   0,00 0,0 0  
7.2 чистий прибуток, у тому числі:   0,00 0,0 0,00  
7.2.1 дивіденди 0,00 0,00 0,0 0  
7.2.2 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,0 0  
7.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)   0,00 0,0 0,00  
7.2.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 0,0 0  
8 Вартість водопостачання, водовідведення споживачам за відповідними тарифами 25655,8 15,69 16191,2 10,38  
9 Обсяг водопостачання, водовідведення споживачам, усього, у тому числі на потреби (тис.куб.м): 1635,00 х 1560,0 х  
9.1 населення 1450,0 х 1275,0 х  
9.2 бюджетних установ 70,0 х 85,0 х  
9.3 інших споживачів 115,00 х 200,0 х  
9.4 інших водопровідно-каналізаційних господарств 0,0 х 0,0 х  
10 Середньозважений тариф х 15,69 х 10,38  
 
 
 
 
Рівень зростання проектованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до діючих
 

№ з/п
Категорія споживачів Тариф за 1м3 з ПДВ
Тариф що скасовується Проект тарифу
 
1 Населення з (використанням внутрішньо будинкових систем)
Водопостачання
Водовідведення
 
 
10,85
6,28
 
 
18,83
12,46
2 Населення, бюджетні установи, Інші споживачі(централізоване водопостачання та водовідведення)
Водопостачання
Водовідведення
 
 
 
10,42
6,02
 
 
 
18,83
12,46
 
 
 
 
 
 
 
Пропозиції та зауваження щодо зміни тарифів просимо надавати протягом 10 днів  в КП «Стрийводоканал» тел. 7-15-01, електронна адреса kpsvk@ukr.net. та у відділ житлово-комунального господарства Стрийської міської. ради  тел. 7-13-81 .
 
 
 
 
 
Адміністрація    КП «Стрийводоканал»До новин