27-08-2021 10:22

До уваги абонентів КП


 

ПОВІДОМЛЕННЯ
КП «Стрийводоканал» інформує про намір зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
на 2022 рік

         
         Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення розраховані згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», внесених змін Постановою Кабінету Міністрів України № 291 від 03 квітня 2019 року «Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», з дотриманням Наказу № 239 від 12.09.2018 р. «Порядок розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення та у відповідності до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
        Згідно постанови № 291 від 03.04.2019 року плановий період на який розраховується та  встановлюють тарифи тривалістю 12 місяців (з 1 січня до 31 грудня) та для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства, якісного надання послуг споживачам, своєчасного розрахунку за енергоносії  КП «Стрийводоканал» інформує про необхідність приведення діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2022 рік.
        Діючі тарифи на послуги затверджені  Виконавчим комітетом Стрийської міської ради рішення № 190 від 17.06.2021 р. , введені в дію з 01.07.2021 року та діють до 31 грудня 2021 року.

        Ціни, які застосовувалися для розрахунку окремих статей витрат в проектованих тарифах такі:

№з/п  Статті витрат
Населення
Тариф, що скасовується Проект тарифу Збільшення(+),  зменшення(-)                      %
1.Заробітна плата (прожитк. мінімум грн.) 2270,00 2481,00 +10
2.Електроенергія
(без ПДВ за 1кВт/грн.) розподіл
активна електроенергія
 
 
0,95536                                  2,13853
 
 
0,95536                             2,23000
 
 
 
+4
3. Паливо- мастильні матеріали ( за 1л)
Бензин А-92
 
Бензин А-95
Дизпаливо
 
 
18,325                      
 
20,408                    18,325
 
 
23,942                                     
 
25,181                                 24,025                                          
                                    
 
+30                                                
 
+23                                                                 +31
     
 
 
 
 
       Відповідно до постанови КМУ від  16 червня 2021 року № 613 « Про внесення змін до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» у проектованих тарифах на послуги  враховано обігові кошти за рахунок планового прибутку в обсязі 4,0% від повної  планової собівартості  послуг водопостачання та водовідведення в сумі 2009,8 тис. грн., що не було передбачено діючим тарифом. Ці кошти будуть спрямовуватись підприємством на фінансування витрат, пов»язаних з  придбанням електричної енергії та інших витрат, пов»язаних для надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тим самим приведе підприємство до беззбитковості.
 
             

 
   
Структкра тарифів КП "Стрийводоканал" на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  для населення, бюджетних установ та інших споживачів Стрийської територіальної громади.  
 
 
        (без ПДВ)  
№ з/п Показник Централізоване водопостачання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Централізоване водовідведення  
 
тис. грн.                               грн/ куб.м3 тис. грн.                                             грн/ куб.м3  
 
1 2 3 4 5 6  
1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі 24093,00 12,90 16428,00 10,52  
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 10195,10 6,14 2006,90 1,29  
1.1.1 покупна вода 0,00 0,00 0,00 0,00  
1.1.2 електроенергія 9863,50 5,94 1904,50 1,22  
1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 331,60 0,20 102,40 0,07  
1.2 прямі витрати на оплату праці 4229,10 2,55 6239,70 4,00  
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 2356,50 1,42 1956,70 1,25  
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 930,40 0,56 1372,70 0,88  
1.3.2 амортизаційні відрахування 887,80 0,53 584,00 0,37  
1.3.3 інші прямі витрати 538,30 0,32 0,00 0,00  
1.4 загальновиробничі витрати в тому числі: 7312,30 4,41 6224,70 3,99  
1.4.1 витрати на оплату праці 3925,77 2,36 3614,53 2,32  
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 863,67 0,52 795,20 0,51  
1.4.3 амортизаційні відрахування 6,30 0,00 4,10 0,00  
1.4.4 інші витрати 2516,56 1,52 1810,87 1,16  
2 Адміністративні витрати в тому числі: 3849,72 2,32 2540,30 1,63  
2.1 витрати на оплату праці 2559,20 1,54 1706,70 1,09  
2.2 відрахування на соціальні заходи 563,02 0,34 375,47 0,24  
2.3 амортизаційні відрахування 43,00 0,03 28,70 0,02  
2.4 інші витрати 684,50 0,41 429,43 0,28  
3 Витрати на збут в тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00  
3.1 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00  
3.2 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00  
3.3 амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00  
3.4 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00  
4 Інші операційні витрати 40,10 0,02 26,70 0,02  
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00  
6 Усього витрат повної собівартості 27982,82 16,86 18995,00 12,17  
7 Плановий прибуток 1119,30 0,67 759,80 0,49  
7.1 податок на прибуток 201,50 0,12 136,80 0,09  
7.2 дивіденди 11,20 0,01 7,60 0,00  
7.3 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,00 0,00  
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 0,00 0,00  
7.5 інше використання прибутку( поповнення обігових коштів) 906,60 0,55 615,40 0,39  
7.6 Коригування витрат по інвестиційній програмі 0,00 0,00 0,00 0,00  
8 Вартість централізованого водопостачання та централізованого водовідведення тис. грн. 29102,12 19754,80  
9 Обсяг водопостачання споживачам, усього, у тому числі на потреби (тис.куб.м): 1660,00 1561,00  
10 Середньозважений тариф грн./м3 17,53 12,66  
               
                         
 
 
 
 
          Рівень зростання проектованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Категорія споживачів
Тариф за 1м3 з ПДВ
Тариф що скасовується Проект тарифу
Населення, бюджетні установи, інші споживачі
Водопостачання
Водовідведення
 
 

19,55                                                               13,07
 
 

21,03                                                                                         15,19
 
     Пропозиції та зауваження щодо зміни тарифів  просимо надавати протягом 10 кал. днів у відділ житлово-комунального господарства Стрийської міської ради тел. 7-13-81 та в   КП «Стрийводоканал» тел. 7-15-01, електронна адреса kpsvk@ukr.net.
 
 
       Адміністрація КП «Стрийводоканал»
 До новин